Privatsjukhus

Privatsjukhus

ServiceBip™ ökar patienternas bekvämlighet.
– Patienten kan nu trycka på ServiceBip ™ och lättare få hjälp och omvårdnad med tryggheten att få en snabb
respons.
– Patienten får bättre service och har möjlighet att be om hjälp när den själv vill och behöver.
– Personalen blir upppmärksam, kan omedelbart reagera omedlebart och vara närvarande på några sekunder vid ett nödläge.

ServiceBip™ är anropsknappen som är speciellt lämplig för situationer där patienten har svårt att röra sig och behöver omedelbar assistans.

ServiceBip™, hur funderar det?
Genom att trycka på anropsknappen sänds en omedelbar signal direkt till personalen. Flexibelt samtidigt som man upprätthåller en bra kontakt med patienten hela tiden.
Ifall patienten plötsligt blir sjuk och behöver vård eller stöd så har man stor hjälp genom ServiceBip™ som snabbt uppmärksammar personalen.

Personalens rörelsefrihet ökar samtidigt som man kan agera när det behövs.

Tack vare personalens klocka –Servicewatch™– som omedelbart visar anrop, kan de snabbt agera vid behov.
På så sätt kan hela personalen bli uppmärksammade och agera. Hela organisationen fungerar bättre tillsammans och kan säkerställa patientens lugn och känsla av trygghet.

ServiceBip™ systemet fungerar på radiofrekvenser utan någon ytterligare installation och är helt mobil.

Ett ovärderligt verktyg för nödlägen
– Du erbjuder dina patienter och deras familjer en trygghet i att agera omedelbart om patienten mår dåligt och är i behov av ett snabbt ingripande.
– ServiceBip™ är lättanvänd och perfekt när det gäller att förenkla akuta behov samt medger bättre vård för
patienten.
– Överallt på klinkien (i receptionen, konsultationsrummen, operationssalarna, apoteket) kommer ServiceBip™
att varsko den rätta personen när så är nödvändigt.

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller en demonstration av systemet.