Gym

Gym

ServiceBip™ ger dig möjlghet att individualisera servicen mellan coachen och eleven.
– Coachen kan följa sin elev och ge relevanta råd utan att ständigt stå bredvid.
– Eleven känner mer frihet och kan anropa sin coach när osäkerhet uppstår eller när ett pass är avslutat..

ServiceBip™ är anropsknappen som passer bra för gym där coachen vill vara tillgänglig och kunna hantera flera elever samtidigt.

ServiceBip™, hur fungerar det?
Med hjälp av ServiceBip™ kan eleven diskret anropa coachen när ett pass är klart.
Coachen emottar anropet på sin anropsklocka (ServiceWatch™) som vibrerar och/ eller ringer.
Coachen blir effektivare och kan serva flera elever samtidigt utan att minska på sin servicenivå.

Eleverna kommer att känna uppmärksammade av sin coach som är tillgänglig när hen behövs för att ge råd och stödi träningen. Samtidigt kan coachen var tillgänglig för flera elever utan att tappa tillgänglighet.

ServiceBip™ systemet fungerar på radiofrekvenser utan någon ytterligare installation och är helt mobil. Den har en räckvidd på upp till 200m. Med hjälp av en förstärkare kan sträckas ut till 2 km.

En praxis och sportig enhet
Tack vare en fjärrstyrning med en 200meters reception, ServiceBip ger dig en stor rörelsefrihet.
Det kommer att ge en coach för att ge råd till många studenter samtidigt få dem att känna att han är tillgänglig och ge en personlig service samtidigt.
Kunderna kommer att känna mer hänsyn från sin tränare, som gör sig närvarande när de behöver honom och kommer att lyssna hans råd mellan varje övning. Likaså stillestånd väntar coachen till slut med en annan student kommer att vara relativt små och kommer att möjliggöra en mer intensiv träning med synliga resultat kort sikt.

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller en demonstration av systemet.